آژانس هواپیمایی طاها گشت
آژانس هواپیمایی طاها گشت
آژانس هواپیمایی طاها گشت

تور هند

جمهوری هند، کشوری است پهناور در جنوب آسیا واقع در مرز دریای عرب و خلیج بنگال، که بزرگترین و مداوم ترین تمدن را در جهان دارد. این کشور تاکنون مستعمره کشور های گوناگون بوده است. همین امر باعث کندی رشد این کشور شده است. اما به دلیل قدمتی که دارد هم اکنون یکی از مکان های خاص گردشگری در جهان می باشد که در طولیک سال میلیون ها نفر از طریق تورهند وارد این کشور می شوند.

هند دموکراسی ترین کشور جهان می باشد. در قانون اساسی این کشور هیچ دین رسمی وجود ندارد و آزادی مذهبی در آن برای همه قید شده است. به همین دلیل در هند شما شاهد همه ادیان موجود در جهان و ادیان بسیار گوناگون و خاص تر نیز خواهید بود. هند دارای بیش از 300 هزار مسجد فعال می باشد که این تعداد از هر کشور دیگری درجهان، حتی کشور های مسلمان بسیار بیشتر می باشد.