آژانس هواپیمایی طاها گشت
آژانس هواپیمایی طاها گشت
آژانس هواپیمایی طاها گشت

تور برزیل

آیتمی جهت نمایش در این گروه موجود نیست

از انتخاب تور برزیل هیچگاه پشیمان نخواهید شد. برزیل پنجمین کشور جهان از نظر جمعیت و مساحت می باشد. این کشور با داشتن سواحل سفید، جاذبه های گردشگری همانند آبشار های بی نظیر، تالاب های زیبا، جنگل ها و طبیعتی بکر، هم اکنون بهترین مقصد سفری در این قاره می باشد.

برزیل  با توسعه بخش های گسترده کشاورزی، معدن، خدمات، تولید، نیروی کار حرفه ای دارای تولید ناخالص و صادرات گسترده می باشد. به طور کلی زمین های کشاورزی بزرگ، جنگل های وسیع به همراه منابع طبیعی فراوان اقتصاد کشور های آمریکای جنوبی می باشد.