شما با انتخاب تور مسکو، پایتخت روسیه به بررگترین و پرجمعیت ترین شهر اروپا سفر خواهید کرد. مسکو از نظر سیاسی، افتصادی، مذهبی، تاریخی، مالی، آموزشی و ... مهم ترین شهر این کشور می باشد. این شهر در سال 2010 به عنوان پرجمعیت ترین شهر جهان معرفی شد. سیستم حمل و نقل متروی مسکو، بزرگ ترین شرکت تولید واگن های مترو و دارای شلوغ ترین مترو جهان می باشد.

شما در بازدید از این شهر از مناطق دیدنی بی نظیری همچون میدان سرخ، کلیسا تمع سنت باسیل، کاخ کرملین، گالری ترتیاگوف، تئاًتر بولشوس و ... بازدید خواهید کرد.

هزینه حمل و نقل از فرودگاه تا مسکو

اگر از فرودگاه تا مسکو قصد دارید با تاکسی بروید. بستگی به جای هتل شما از 12.86 تا 19.29 دلار هزینه می شود. می توانید از قطار سریع السیر که تا مرکز شهر می رود نیز استفاده کنید که مبلغی حدود 7.56 دلاز باید هزینه کنید.